EMC – תמרוץ אנשי מכירות

מהלך לגיוס משתתפים לכנס

מנהלי EMC  רצו להגדיל את הכנס השנתי ולהביא יותר משתתפים מאשר בשנים רגילות. על מנת לעמוד במשימה היה צורך בגיוס של העובדים למהלך.

יצרנו תכנית תמריצים, משולבת עם פעילויות להגברת המוטיבציה ועם פעילויות ומתנות שהתפרשו על פני השבועיים האחרונים שלפני הכנס.

על מסך ענק בלובי של הארגון, הוצגה מפת המושבים בכנס וכמה מושבים כבר נסגרו.

הפעילות הוכתרה בהצלחה רבה והמטרות הושגו במלואן.

רוצים גם ? תשאירו פרטים ונחזור בהקדם .