קמפיין תמריצים לאנשי מכירות ב EMC

קמפיין תמריצים לאנשי מכירות ב EMC
במסגרת מבצע יעדי מכירות, אנשי המכירות שעמדו ביעדים זכו בצניחה חופשית. כחלק מהדחיפה לאנשי המכירות, חולקו להם כל מיני Giveaways כתזכורות למבצע
ה  giveaways הודבקו ונארזו על ידי האנשים עם צריכים מיוחדים.