מארז תפוח בשוקולד לשנה החדשה

תפוח בדבש זה בנאלי השנה הולכים על תפוח בשוקולד. מארז מתוק עם דבש איכותי ותפוח טבול בשוקולד.

אלמנט מודבק : ריץ רץ

מוצר זה הודבק ונארז ע"י אנשים עם צרכים מיוחדים