מארז מעוצב עם מחברת

מחברת יוקרתית וממותגת עם מסר"  בכל פעם ששנה מסתיימת, אחת חדשה נפתחת לפנינו ומגלה הזדמנויות חדשות".

אלמנט מודבק: על גבי המארז -ריץ רץ

על גבי המחברת – דג זהב מודבק
המחברת הודבקה ונארזה על ידי האנשים עם צרכים מיוחדים .