מארז מגנטים להשקת קמפיין הידברות בחברת DIPLOMAT

מארז מגנטים להשקת קמפיין הידברות בחברת DIPLOMAT
מארז צומי עם 12 מגנטים של משפטי השראה אשר ,הותאמו למהלך ארגוני בחברה. אלמנט .מודבק:חיפושיות
מוצר זה הודבק ונארז ע"י אנשים עם צרכים מיוחדים.