מארזי מתנות לפורים – בית אשקטיין

מגוון של מתנות ומארזים שעוצבו עבור בית אקשטיין, למכירה בפורים כמקור הכנסה.

מוצר זה הודבק ונארז ע"י אנשים עם צרכים מיוחדים

קטגוריה: