לוח שנה חזרה ללימודים

לוח פעילות המודבק בעזרת חשמל סטטי כך שניתן להדביק ולהסיר מכל קום, דלת, מקרר, ארון ועוד. ניתן גם לכתוב על הלוח וגם להדביק מדבקות רב פעמיות שמצורפות.