אתם יודעים מה צריך לעשות.

אנחנו יודעים לעשות את זה.